Vizyonumuz

Ortak Çalışmalar

İthalat ve ihracat alanında şirketlerde görev yapan, lojistik faaliyet gösteren şirketlerde görev yapan, Gümrük müşavirleri ve yardımcıları ile bünyelerinde çalışan profesyoneller veya bunların dışında kalan dış ticaret üzerine muhtelif faaliyetlerde veya görevlerde bulunan profesyoneller ile Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek.

Geliştirici Öneriler

Yapılan çalışmalar ve oluşturulacak komiteler ile oluşacak önerilerin Kamu’ya sunulması sayesinde geliştirici önerilerde bulunmak

İşbirliğinde Güç

Ortak Çalışmalar ve Geliştirici Öneriler

Bilgi Paylaşımı

Eğitim Tavsiyeleri ve İşbirliği Projeleri

İşbirliği Projeleri

Yapılan çalışmalar ve öneriler çerçevesinde gerekirse, yurtdışı kuruluşları ticari ateşelikler, TİM veya İhracatcı Birlikleri ile işbirliği projeleri geliştirmek.

Eğitim Tavsiyeleri

Bahse konu çalışmaların sonucunda oluşacak eğitim önerileri ile gerek üniversiteler gerekse meslek liselerinin dış ticaret, gümrük ve lojistik bölümlerine tavsiyeler sunmak ve ortak programlar geliştirmek.

Ticaret Verileri

Dış ticaret verilerini düzenli olarak takip etmek, rapor tutmak ve bunları dernek üyeleri ve ilgili merciiler ile paylaşarak dış ticaretimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

Uluslararası Faaliyetler

Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, amaçlarımız doğrultusunda yurtdışında bulunan dernek veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak.

Sorun ve Çözümler

Dış ticaretimizde yaşanan sorunları belirlemek, bunları üyeler ile paylaşıp sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yapmak.

Mesleki Yeterlilik

Mesleki Yeterlilik kurumu ile protokol yapıp çalışmalarına katılmak.

Bize Ulaşın