Üyelik Şartları

ÜYELİK ŞARTLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dış ticaret alanında çalışmalarda bulunan, yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş ve hüküm giymemiş her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Dernek başvurusu, dernek yönetimine yazılı olarak verilir. Dernek yönetim kurulunca incelenen başvuru için kabul veya red kararı alınır. Başvurusu kabul edilen üye, giriş aidatını ödedikten sonra üye defterine kaydedilir.

ÜYELİK AİDATLARI

Üyelik aidatı bireysel üyeler için 1.000 TL, tüzel kişiler için 4.000 TL, aidatlar her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. (Bahse konu ücretler 2023 yılına aittir.)

Bireysel Üyelik

 • Giriş Ücreti
  ₺ 1000
 • Senelik Aidat
  ₺ 1000

Kurumsal Üyelik

 • Giriş Ücreti
  ₺ 4000
 • Senelik Aidat
  ₺ 4000

ÜYELİK TÜRLERİ

Dış ticaret ile ilgili alanlarda çalışan gerçek kişilerden oluşur.

Dış ticaret yapan veya dış ticaret ile ilgili olan (Lojistik, Gümrük Müşavirliği gibi) tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kuruluş üyeliklerinde, iki kişi ile temsil edilir.

Yabancı gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişilerden oluşur.

Kamu görevlileri veya toplumsal saygınlığa sahip kişiler, Yönetim Kurulu tarafından Fahri Üye olarak seçilebilirler.

Bize Ulaşın