Komiteler

DIŞYÖNDER

KOMİTELER

Dışyönder bünyesinde Lojistik Komitesi, İthalat ve Gümrükleme Komitesi, İhracat ve Devlet Destekleri Komitesi, Eğitim ve Akademi Komitesi, Hukuk Komitesi ve Dahilde İşleme Alt Komitesi olarak çalışmalar sürdürülmektedir. Komitelerimizin yegane amacı ilgili konuya dair sorunları tespit etmek ve çözümler üreterek ilgili kurumlara iletilmesidir. Eğitim ve Akademi komitemiz ise muhtelif organizasyonlar ile sektörlere destek vermektedir.

DIŞYÖNDER

KOMİTELERİN AMAÇLARI

İthalat ve ihracat alanında şirketlerde görev yapan profesyoneller, lojistik faaliyet gösteren şirketlerde görev yapan profesyoneller, Gümrük müşavirleri ve yardımcıları ile bünyelerinde çalışan profesyoneller veya bunların dışında kalan dış ticaret üzerine muhtelif faaliyetlerde veya görevlerde bulunan profesyoneller ile Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek,

Yapılan çalışmalar ve oluşturulacak çalışma grupları ile oluşacak önerilerin Kamu’ya sunulması sayesinde geliştirici önerilerde bulunmak,

Yapılan çalışmalar ve öneriler çerçevesinde gerekirse, yurtdışı kuruluşları, ticari ateşelikler, TİM veya İhracatçı Birlikleri ile işbirliği projeleri geliştirmek,

Bahse konu çalışmaların sonucunda oluşacak eğitim önerileri ile gerek Üniversiteler, gerekse Meslek Liselerinin Dış Ticaret, Gümrük ve Lojistik bölümlerine tavsiyeler sunmak ve ortak programlar geliştirmek amacıyla 07.10.2019 tarihinde 34-256-048 kütük numarası ile kurulmuştur.

Bize Ulaşın