Başkan'ın Mesajı

BAŞKAN'IN MESAJI

Dış Ticaretin ülke için önemini o kadar çok anlattım ki tekrar tekrar dile getirmeye gerek yok. Ama bir noktadaki boşluğu bu dernek ile dolduracağımıza inanıyorum. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere, tüm İhracatçı Birliklerimizin ve elbette bu yönde katkı sağlayan pek çok sivil toplum örgünün varlığına rağmen, profesyonellerin de dış ticaretin gerek sorunlarına, gerekse gelişimine katkı sağlayacak kişilerin seslerini duyurmak ve fikirlerinden yararlanmak gerekliliği bizim aklımıza bu derneğe olan ihtiyacı getirdi. İthalat ve ihracat alanında şirketlerde görev yapan profesyoneller, lojistik faaliyet gösteren şirketlerde görev yapanlar, gümrük müşavirleri, yardımcıları, bünyelerinde çalışan profesyoneller, dış ticaret üzerine muhtelif faaliyetlerde veya görevlerde bulunan çalışanlar, Kamu görevlileri veya yöneticiler ve hatta bu alanda yüksek öğrenim gören öğrenciler dahi derneğimize üye olabilecekler. Kurumlarda derneğe üye olabilecekler, ama tercihimiz daha çok bahsettiğim görevleri üstlenen şahısların üye olması. Ana hedefimiz Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek olacak. Üyelerimiz sadece işverenler veya hissedarlar değil, bizzat işi yapanlar ve uygulayanlar olacağı için, diğer deyişle teknokratlardan ve uygulamacılardan oluşacağı için de dış ticaretin işleyişine yön vermeyi başarmayı hedefliyoruz. Yapılan çalışmalar ve oluşturulacak çalışma grupları ile oluşacak önerilerin Kamu’ya sunularak, geliştirici önerilerde bulunmak, yapılan çalışmalar çerçevesinde gerekirse; yurtdışı kuruluşları, ticari ateşelikler, TİM veya İhracatçı Birlikleri ile işbirliği projeleri geliştirmek, bahse konu çalışmaların sonucunda oluşacak eğitim önerileri ile gerek Üniversiteler, gerekse Meslek Liselerinin Dış Ticaret, Gümrük ve Lojistik bölümlerine tavsiyeler sunmak ve ortak programlar geliştirmek yine hedeflerimiz arasında. Yanı sıra dış ticaretin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yaşanan sorunları belirlemek, bunları üyeler ile paylaşıp sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yapmak, eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek, dış ticaret verilerini düzenli olarak takip etmek, rapor tutmak ve bunları dernek üyeleri ve ilgili merciiler ile paylaşarak dış ticaretimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, uluslararası faaliyetlerde bulunarak, amaçlarımız doğrultusunda yurtdışında bulunan dernek veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak, çalışmaları duyurmak için gazete, dergi veya doküman yayınlamak, dış Ticaret alanında bilimsel ya da teknik konularda çatışma yaşanması durumunda mahkemeye ya da firmalara arabuluculuk yapmak ise gidiş yollarımızda kullanacağımız enstrümanlar.

Bize Ulaşın